Лазерні далекоміри з диапозоном вимірювань до 40 м